Friday, September 19, 2014

Góc ảnh độc (#14): Đùa với tử thần


Mạng người mà cứ như đùa
Vì cơm, vì chức chả chừa lòng nhân! 
Áo vàng hổ báo bám cần
Tài điên cố trốn, tử thần chào thua.Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!