Saturday, September 13, 2014

Góc ảnh độc (#13): Mẹ già như chuối chín cây...


Mẹ già như chuối chín cây
Xưa nuôi con lớn, giờ này... chúng đâu?

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!