Monday, September 1, 2014

Góc ảnh độc (#11): Ước mơ... đổi phận (nót chuyển giới)


Nhại bà chúa thơ nôm rằng: Ví đây đổi phận làm trai được/ Thì đứng hay ngồi cũng vậy thôi.













Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!