Sunday, January 3, 2016

Quan trọng hơn


Họ Kinh làng Đọ họp họ. Họ này lớn nhất làng, các vị trí chức sắc trong làng đều do con cháu họ này nắm giữ.
Từ mấy hôm trước, nhà thờ họ Kinh đã được trang hoàng rực rỡ. Hôm nay lại thêm cỗ bàn nhạc nhẽo rất chi là xôm tụ.
Đám chức sắc ngồi tổ tôm với mấy cụ đức cao vọng trọng trong họ, thi thoảng quay ra quát tháo đám con cháu đang túi bụi bày biện phải làm thế này thế nọ. Đám con cháu cũng toàn người làm việc làng, đứa nào khá tý cho chân chạy các việc làng, đứa nào đần hơn cho làm tuần phu, lính lệ. Thế nên nói là họp họ Kinh, nhưng chả khác gì họp làng.
Toàn bộ đám tuần phu lính lác được giao nhiệm vụ giữ trật tự và canh chừng không cho người lạ vào lúc các cụ bàn việc trọng. Mà việc trọng vẫn chủ yếu là bày mưu tính kế làm sao không để các họ khác không có cơ hội tranh các vị trí chức sắc của làng.

Giờ lành đã điểm, sau lễ kính cáo tổ tiên là bắt đầu họp. Đám con trẻ chầu hẫu ngoài sân đợi các cụ họp xong để đánh chén. Đám tuần phu vòng trong vòng ngoài tay thước tay gậy đi đi lại lại.
Đương họp, thằng Mõ chạy hồng hộc đến, hớt hãi: - Các ông tuần cho con gặp cụ Lý, cụ Trương, có việc lớn rồi.
Một thằng tuần hất hàm: - Có việc gì mày nói tao, tao vào bẩm các cụ. Mày không được vào trong.
Thằng Mõ kể: - Làng bên xua trâu sang ăn lúa đồng ta, dân sợ chúng đánh nên không dám ra đuổi, ông vào bẩm với cụ Lý, cụ Trương cho lính tuần ra đuổi chúng.

Thằng tuần vào bẩm báo sự việc, Lý Lác quay sang bảo Trương Phệ: - Anh Trương cho mấy thằng lính tuần của làng ra đuổi chúng nó đi, để các cụ khỏi bị quấy rầy khi bàn bạc.
Trương Phệ gãi đầu gãi tai: - Bẩm các cụ và cụ Lý, đám lính tuần của làng đều là con cháu họ ta. Chúng đang phải gác quanh đây để canh mấy đám người của họ khác rình mò nghe lén. Giờ có nên sai chúng đi không?
Lý Lác xua tay lia lịa: - Thế không được không được, việc các cụ họp bàn là quan trọng. Đám kia mà biết thì họ ta dễ bị chúng nó tranh mất chức của tôi, của anh Phó, anh Trương ngay. Chúng ta mà mất chức thì họ khác trèo lên đầu lên cổ ngay.
Cụ trưởng họ gật gù: - Anh Lý nói phải, việc họp của họ ta quan trọng hơn mấy đám lúa của đám dân ngu khu đen kia. Anh Trương cho đuổi thằng Mõ đi chỗ khác để các cụ họp.
Trương Phệ: - Bẩm cụ trưởng, con làm ngay đây ạ - quay sang bảo thằng tuần hồi nãy - mày ra đuổi thằng Mõ đi, cấm đứa nào vào bẩm báo nữa, thằng nào lôi thôi gô cổ lại cho ông. Nhắc với đám canh ở ngoài, việc họp của họ ta quan trọng hơn, nghe chửa.

© 2016 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Đọc thêm:
- LẠ
- Cực lực phản đối

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!