Friday, January 22, 2016

Văn hóa ĐIẾC


        An-nam xứ sở lạ kỳ
Cái tai như thể mất đi một phần
        Bởi vì bao chuyện bất nhân
Dối trên lừa dưới ầm ầm bên tai
        Thế mà chúng nó giả nai
Không nghe không biết mới hài làm sao
        Xứng danh trí tuệ đỉnh cao
Nền văn hóa Điếc - nơi nào sánh đây?
        Hây!


© 2016 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.
-------------------------
Bonus thêm tấm ảnh này:

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!