Tuesday, December 1, 2015

LẠ


Thằng Mõ chạy vào đình, hớt hãi:
- Bẩm các cụ... có chết người... nhớn chuyện rồi nhớn chuyện rồi...
Đám người trong đình cùng ngẩng phắt lên, quát:
- Chuyện gì chuyện gì, sao cứ réo lên ầm ầm như thế? Mày kể rõ đầu đuôi chúng ông nghe.
Mõ: - Bẩm các cụ, thằng cu Nhẫn con nhà Bần cắt cỏ ở cuối đồng ta. Chả hiểu sao đám thanh niên làng bên sang gây sự, đánh chết nó rồi ạ.
Phó lý Híp: - Loạn cả rồi loạn cả rồi. Mày đánh kẻng gọi hết thanh niên trai tráng trong làng ra đình ngay, phải trả thù.
Trương tuần Phệ: Từ từ ông Phó, đâu còn đó. Phải tìm hiểu nguyên nhân, chứ có phải sang làng người ta đánh đấm được đâu.
Lý Lác: Anh Trương nói phải. Mõ, mày đi rao cho mọi người biết là đám làng bên đánh chết người làng ta, các cụ đang họp bàn để xử lý. Rao ngay, kẻo đám đó kéo về đình lại rách chuyện.
Mõ: - Kính cụ, con đi ngay đây ạ.
Lý Lác: À, mà mày có biết đám làng bên là bọn nào không?
Mõ: - Con nghe nói là người nhà Chánh Tệ, cái đám mà hay sang lấn đồng làng ta đấy ạ.
Trương Phệ: - Ấy chết, từ từ đã cụ Lý.
Lý Lác: - Phải phải. Mõ, mày từ từ cả đi rao, để các cụ tính. Chánh Tệ là người nhà tri huyện, lại lắm tiền nhiều của. Đụng đến đám này là đụng đến cụ Huyện, chúng ta bị mất chức hết chứ chả chơi. Nên tránh nên tránh.
Mõ, mày rao thế này: "con nhà Bần đi cắt cỏ gặp đám người lạ, hai bên xích mích rồi đánh lộn, con nhà Bần chết, các cụ đương điều tra". Các cụ có góp thêm gì nữa không?
Phó Híp, Trương Phệ: Cụ Lý sáng suốt sáng suốt, thế là đủ rồi. Mõ, mày đi rao ngay đi.
Mõ: - Bẩm các cụ, con đi ngay đây ạ.
Loa loa loa loa, chiềng làng chiềng chạ, thượng hạ tây đông, cu Nhẫn con nhà Bần cắt cỏ ngoài đồng, xích mích với đám người lạ,... Loa loa loa loa.

© 2015 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!