Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014
0 nhận xét

Ngắn... ngắn #13

tháng 8 20, 2014

Một xã hội vẫn còn trạng thái mông muội và man di mọi rợ là khi những giá trị xã hội được đo đếm bằng cảm tính cá nhân chứ không phải bằng những thước tấc của pháp luật và những giá trị vật chất tầm thường được đem ra để so sánh với những giá trị tri thức.

© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 nhận xét:

 
Toggle Footer
Top