Saturday, June 6, 2020

Ngắn... ngắn #25


#1
sự sợ hãi có sẵn trong tiềm thức của con người. nó là cảm xúc tiêu cực xuất hiện từ việc nhận thức các mối đe dọa.

khi sự sợ hãi đã trở thành mãn tính, có nghĩa là người ta thường trực sự sợ hãi và không dám phản kháng đối với một mối đe dọa nào đó thì họ đã hoàn toàn trở thành nô lệ của mối đe dọa đó.

#2
con người sinh ra vốn chưa biết sợ hãi. tác động của ngoại cảnh và phương thức giáo dục sẽ hình thành phản xạ và ý thức sợ hãi.

trong môi trường giáo dục nặng về phương thức đe dọa, áp đặt và o bế thì sẽ tạo ra tâm thức sợ hãi. tâm thức sợ hãi sẽ hình thành nên não trạng nô lệ.


© 2018 baron-trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!