Tuesday, January 26, 2021

Ngắn... ngắn #27

não trạng nô lệ là khi những vấn đề liên quan sát sườn đến cơm áo gạo tiền thì chúng im lặng, trong khi đó sẵn sàng bầy đàn chửi bới chém giết một ai đó dám đụng đến tượng đài của chúng.

 

© 2018 baron-trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

 


 

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!