Tuesday, August 19, 2014

Góc ảnh độc (#8): Văn minh xe máy - Tổ lái


Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!