Thursday, August 21, 2014

NGHÈ DỞM


Chỉ vì ngu dốt phải lông bông
Bổ túc vài lần hết phổ thông
Cậy bố làm quan, buôn chính trị
Sẵn máu du côn, bỏ nghề nông

Có chức, có tiền, bằng không có
Muốn lòe thiên hạ phải chơi ngông
Bỏ một chút tiền mua bằng dởm
In vào danh thiếp, phải nghè không?


© 2013 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.

2 comments:

  1. Theo cháu câu thứ tư để là: "Sẵn máu côn đồ, bỏ nghề nông" nghe nó sẽ hiền hơn ạ :).
    Kính bác :D.

    ReplyDelete

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!