Wednesday, July 26, 2017

Ngắn... ngắn #23


Máu xương để lại chiến trường
Mong gì hai tiếng tình thương cửa mồm!


© 2017 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!