Friday, August 1, 2014

Góc ảnh độc (#2): Nghịch lý


Đạp đi, kẻo đói

Mới là mục tiêu thôi, théc méc giề?

Chí rận chỉ ở trên đầu/ Hôi như thùng rác lấy đâu mà tìm

Trẻ con không được ăn thịt chó, trộm cắp không cần có tấm gương

Mừng đảng, mừng xuân, mừng hết tết

Điệp khúc: Tiến lên bần nông, em ước ao bao ngày...

Ăn còn chả có, lấy chó đâu ra quyết tâm?

Xe ôm: Trừ tao ra nghe mậy

Chặt hết rồi, quý gì nữa!

Hưởng thụ là gì hở ông?

Mái lá lên mái tôn, là hồn của đổi mới

Nông thôn trong thành phố, vừa ngố lạ vừa hâm

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!