Monday, April 4, 2016

Góc ảnh độc (#38): Văn minh xe máy - Mông sấn


Chị em tạo dáng ra đường
Quần đâu mà chỉ thấy tuyền là mông
Chạy xe trên phố lông nhông
Văn minh đô thị mà trông thế à?
Khà khà...

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Góc ảnh cùng chủ đề:
- Góc ảnh độc (#10): Văn minh xe máy - Ngợm... người
- Góc ảnh độc (#8): Văn minh xe máy - Tổ lái
- Góc ảnh độc (#6): Văn minh xe máy - Siêu... hàng
- Góc ảnh độc (#1): Văn minh xe máy - Lưng trần
- Góc ảnh độc (#23): Văn minh xe máy - Lái lụa

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!