Friday, April 8, 2016

Góc ảnh độc (#39): Giấc mơ... chị Tấm (#2)


Làm người ai cũng phải mơ
Chẳng qua không có nên thơ thẩn mà
Đàn ông cho đến đàn bà
Một trong tứ khoái lơ là hỏng ngay
Ngoại tình cầm chắc trong tay
...

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Ảnh cùng chủ đề:
- Góc ảnh độc (#4): Giấc mơ... chị Tấm (#1)

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!