Thursday, October 31, 2013

CHỜ NGƯỜI


       Chiều tàn vén gió xếp mây
Mong tìm vài sợi nắng gầy… hong thơ
       Giao mùa trời đất ngẩn ngơ
Cuối con đường, thoáng mịt mờ khói sương
       Chờ người chờ cả yêu thương
Mượn câu lục bát tơ vương chút tình
       Lá đa dẫu lót sân đình
Lẽ nào mình với bóng mình chơi trăng
       Cho dù tấu khúc Quảng Lăng
Nhân gian còn kẻ tri âm Tử Kỳ?
.........................
       Nhớ thu hát khúc Biệt Ly
Chờ mong lữ khách tìm về Suối Mơ.


(Nguồn Clips: Sưu tầm trên Internet)

© 2013 Baron Trịnh

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!