Tuesday, September 17, 2013

NÓI VỚI CON


(For my daughters: Chíp & Kitty)

       Hai con sinh giữa mùa đông
Sắt se trời lạnh, cay nồng mắt cha
       Phận con đâu chọn mẹ cha
Nửa là số mệnh, nửa là tiền duyên
       Đời cha nặng gánh truân chuyên
Xót lòng đêm, nhớ tóc mềm của con
       Nhìn con như búp măng non
Cậy cha che chở bóng tròn tuổi thơ
       Sự đời đâu biết chữ ngờ
Thương con những tối thẩn thờ ngóng cha
       Vì đâu nên nỗi chia xa
Vì đâu con phải thiếu cha mỗi ngày?
       Ông trời sao nỡ đọa đầy
Cách chia phụ tử, héo gầy tim cha
       Cha nghèo không cửa không nhà
Để con thơ dại, bôn ba xứ người
       Hận mình chí mọn, tài vơi
Thân chưa trọn, vẫn sự đời... u mê!
       Tịch dương ngã bóng lê thê
Bước đường cha, vẫn nặng nề lối chông!

       Chờ mong ngày tháng tươi hồng
Hai con quấn quýt trong lòng của cha.

© 2010 Baron Trịnh

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!