Sunday, September 1, 2013

An-nam chính sử bút tre: Kỷ Hồng Bàng thị (#2) - Sơn Tinh Thủy Tinh


       Thời nhà Hùng sắp lụi tàn
Có vua đẻ nhõn một nàng Mỵ Nương
       (Thế mà có đứa bảo rằng
Vua nào cũng đẻ nhiều thằng lẫn con
       Đứa thì phải chạy lên non
Đứa chui xuống biển mỏi mòn kiếm ăn)
       Nói chung sử xứ An-nam
Phải trừ mấy chục phần trăm hoang đường

       Thôi quay lại chuyện Mỵ Nương
Lớn lên xinh đẹp vua thương hết lòng
       Lân bang có lão Thục Vương
Âm mưu chiếm đất tính đường thông gia
       Quần thần mới nói gần xa
Vua luôn sáng suốt, thế là không nghe
       Lại còn quảng cáo rất ghê
Giống tiên nên phải làm thê anh hùng
       Nói chung sử rất lung tung
Đọc xong thấy cứ bùng nhùng lỗ tai

       Dưới sân kén rể có hai
Chàng nào cũng một chút tài khoe khoang
       Hô mưa gọi gió ùng oàng
Đánh nhau mấy bận thấy toàn hòa thôi
       Quần thần nhấp nhổm đứng ngồi
Bày mưa tính kế cũng đôi ba lần
       Chàng nào cũng muốn có phần
Thế là vua gọi vào phân trần rằng
       Công chúa có nhõn một nàng
Hai anh tài sức ngang hàng với nhau
       Thôi thì đến sáng hôm sau
Ai mang lễ vật đến sau mất phần
       Lễ vật cũng rất hoang đường
Gà thì chín cựa, ngựa hồng chín mao (ngựa chín hồng mao, hehe…)
       Quần thần ở dưới lao xao
Thủy Tinh thì kiếm làm sao lễ này
       Rõ ràng có đứa đặt bày
Chắc nhận đút lót hơi dày của Sơn (Tinh)
       (Nghe ra có vẻ đặt đơm
Chứ thời mông muội, sao khôn thế này)

       Qua đêm thì sẽ đến ngày
Sơn Tinh chầu sẵn và bày lễ ra
       Thế rồi cùng đám lâu la
Rước ngay công chúa về nhà cho nhanh
       Chẳng thấy cưới hỏi linh đình
(Y như lũ Khựa sang mình mua dâu)
       Thủy Tinh mang lễ đến sau
Thấy sân trống hoác, buổi chầu đã xong
       Thế là nổi giận ngút lòng
Gọi loài thủy tặc đùng đùng đuổi theo
        Hô mưa gọi gió ào ào
Dân tình than khóc, củi nào nấu cơm
       Thấy quân Thủy (Tinh) đến, chú Sơn (Tinh)
Tay đan lưới sắt, mồm ngâm chú thần
       Gọi ra một lũ người man
Tay cầm nỏ cứng, bắn tràn vung mây
       Lâu la của Thủy (Tinh) rất cay
Đánh mãi không thắng, đành quay về nhà
       (Chuyện hay như thể bài ca
Thế mà chúng nó thêm cà, thêm dưa
       Bảo rằng cứ đến mùa mưa
Chính là trận chiến vẫn chưa chịu dừng)
       Sơn Tinh thắng trận tưng bừng
Dân tình thấy thế vui mừng hát ca
       Khen Sơn Tinh thật tài ba
Tản Viên từ đó thật là linh thiêng
       Kể ra chuyện rất hoang đường
Toàn thần với quỷ ẩm ương thế này
       Thế mà chúng nó bê ngay
Vào trong chính sử, ô hay… hãi hùng!

       Quay lại cái đoạn đầu tiên
Nghe tin Mỵ (Nương) đã về miền Tản Viên
       Thục Vương tức giận nổi điên
Dặn con cháu phải nướng xiên lũ này
       Chuyện kể cũng rất là dài
Liên quan Thục Phán có tài đánh nhau
       Thế nên sẽ kể phần sau
Bà con đợi chút, chớ càu nhàu nha.

© 2013 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.


Bài cùng chủ đề:
- An-nam chính sử bút tre: Kỷ Hồng Bàng thị (#1)- Nguồn gốc
- An-nam chính sử bút tre: Kỷ Hồng Bàng thị (#2)- Sơn Tinh Thủy Tinh
- An-nam chính sử bút tre: Kỷ Hồng Bàng thị (#3)- Phù Đổng Thiên Vương
- An-nam chính sử bút tre: Kỷ Hồng Bàng thị (#4)- Hùng Vương triều đại tổng kết

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!