Saturday, August 29, 2009

Vô cảm, thiếu trách nhiệm và loạn ngôn


Nhìn người...
Bài phát biểu của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev trong thông điệp liên bang thường niên của nước Nga với tiêu đề “Cải tổ là chìa khóa sống còn”[1].
Ông Medvedev nói: “Thay vì duy trì nền kinh tế cổ lỗ sĩ dựa trên khai thác nguyên liệu thô, chúng ta cần tạo ra nền kinh tế thông minh, kiến thức và kỹ thuật hàng đầu, sản xuất ra hàng hóa và dịch vụ có ích cho người dân… Chúng ta không thể đợi mãi được. Chúng ta cần phát động đợt hiện đại hóa công nghiệp quy mô lớn. Sự sống còn của quốc gia giữa thế giới hiện đại phụ thuộc vào điều này”.
Cũng theo ông, thay vì duy trì xã hội thụ động, khi lãnh đạo nghĩ và quyết định cho người dân là “chúng ta nên hướng tới xã hội thông minh, tự do và có trách nhiệm”.
Như lời nói của ông Tổng thống Nga, thế giới hiện đại cần phải tại ra nền kinh tế thông minh, nền kinh tế có ích cho người dân và hướng tối một xã hội thông minh, tự do và có trách nhiệm. Đúng là lời phát biểu của nguyên thủ một cường quốc, hợp tình, hợp lý, không hô hào, không lý thuyết nhưng vẫn kiên quyết và có chủ định, rất có trách nhiệm và rất nhân văn.