Saturday, December 22, 2012

Chiếu tướng

Cần lao đồng bào, về bản chất không quan tâm đến chính trị. Cái quan tâm lớn nhất của họ là cơm áo gạo tiền. Và cần lao làm việc chăm chỉ cần mẫn như con kiến, con ong, ngày qua ngày để duy trì nồi cơm và thực hiện các giấc mơ trong cuộc đời.
Giấc mơ nhớn” của cần lao là kiếm đủ tiền để nuôi mini nhi đồng, xây nhà mái bằng và mua way tàu.
Giấc mơ con” của cần lao là tuần đôi lần được cắn bát tiết canh và vài miếng lòng lợn, bú mươi ngụm rượu men tàu. Và đôi ba tháng một lần, được cùng những cần lao đồng bào khác đánh đụng bữa thịt chó.