Friday, April 14, 2017

Không làm chuột bạch mới lạ!


ông giáo-sư thuyết chém-gió như này:
"các Sở Giáo dục và Đào tạo không nên đứng ra tổ chức biên soạn sách giáo khoa vì nếu như vậy các trường học trên địa bàn không có quyền lựa chọn.
Nếu 63 Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đăng k‎ý tổ chức biên soạn sách giáo khoa sẽ dẫn đến tình trạng 63 “sứ quân” rất khó kiểm soát".

về ông thuyết thì tôi có biên vài stt, nặng nhất là vụ nói về thanh-niên đăng-ký nghĩa-vụ quân-sự. nói chung là ông này "tử-tế" hơn ông nguyễn-lân-dũng và ông dương-trung-quốc một tý.

Wednesday, April 5, 2017

An-nam chính sử bút tre: Kỷ Hồng Bàng thị (#1) - Nguồn gốc


       Việt Nam gốc cũ Hồng Bàng
Vua là Lộc Tục, họ hàng Thần Nông
       Lấy con gái của Thần Long
Đẻ ra Sùng Lãm giống rồng hiển nhiên
       Lớn lên cũng phải kết duyên
Đế Lai liền gả gái hiền Âu Cơ
       Chuyện tình tưởng đẹp như mơ
Tự nhiên lại bắt Âu Cơ chịu đòn