Thursday, February 14, 2013

NGÀY KHÔNG EM

       Ngỡ rằng đã là của nhau
Ngỡ rằng sẽ chụm mái đầu yêu thương
       Ngỡ rằng đi hết con đường
Ngỡ rằng vương vấn vấn vương… xa rồi!

       Thế là mỗi đứa một nơi
Thế là anh, lại ngậm ngùi nhớ thương
       Đành nghe em chọn con đường
Ngày không em, cả phố phường thinh không