Sunday, October 14, 2012

Chuyện trẻ con (#1): Kỷ luật

Đại tiểu thư đi học về, vẻ mặt rất không vui, lại còn cáu bẳn sang cả nhị tiểu thư. Mình liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy con, nói cho ba nghe xem ba có thể giúp được gì không?
Tiểu thư trả lời, giọng rất bức xúc:
- Hôm nay lớp con họp, cô giáo nói nhưng không giữ lời, bạn Chi đội trưởng a dua theo cô, các bạn trong lớp rất bất bình với cô giáo và các bạn trong ban cán sự lớp nhưng chả bạn nào dám nói gì. Con cũng thế.
- “Thế chuyện như thế nào kể cho ba nghe xem nào”. Mình hỏi lại. Tiểu thư như được thể, nói liền một mạch: