Friday, February 3, 2012

Ngắn... ngắn #1

Vợ mình đảng viên từ năm 1996, là bí thư đoàn thanh niên mấy nhiệm kỳ, giờ vẫn kiêm nhiệm công tác đảng. Một hôm cãi nhau, mình quát:
- Cô có biết mục 3, điều 2 trong điều lệ đảng nói gì không?
Vợ mình quát to hơn:
- Anh bị ấm đầu à? Em không thần kinh mà đi nhớ mấy cái vớ vẩn đó nhá!

© 2012 Baron Trịnh