Sunday, January 29, 2017

THÁNG GIÊNG QUÊ


Em về phố, ướt mềm nỗi nhớ
Tháng giêng quê hết tự bao giờ
Bỏ lại hương một thời con gái
Mùi mạ non vương vất đôi bờ

Em về phố, vội vàng như trốn
Bạn bè xưa dăm đứa chẳng chờ
Chút quê đành cất vào thơ dại
Tháng giêng buồn đáy mắt mẹ cha

Saturday, January 28, 2017

[khai phím xuân đinh dậu]


tiễn bính thân đi, năm khỉ thấy diễn toàn trò khỉ
đón đinh dậu đến, phận gà có thoát cảnh bị gà

© 2017 Baron Trịnh