Wednesday, September 30, 2020

NGỒI BUỒN TỈA TÓT TIỀN NHÂN #2

 

Cụ Tố Như viết Truyện Kiều 

Cái hay cụ nói toàn điều hiển nhiên 

Lại lồng câu chữ rất duyên 

Cộng thêm điển tích khắp miền mọi nơi 

 

Nói chung Kiều để đọc chơi 

Nhưng mà bình luận lại hơi dài dòng

Bởi vì điển tích không thông

Để hiểu thì phải mất công tra tìm 

 

Thời xưa học chữ thánh hiền

Quanh đi quẩn lại mấy nghìn chữ thôi

Tất nhiên là chữ Tàu rồi

Rất ít người học vì hơi tốn tiền

Lại thêm mục đích đầu tiên

Học xong thi đỗ bổ liền làm quan

Còn ai bị trượt không oan

Về làng dạy chữ mỏi mòn kiếm cơm 

 

Truyện Kiều biên bằng chữ Nôm

Nhưng phần điển tích toàn chôm bên Tàu

Thế nên chữ đọc không sâu

Thì không rõ nghĩa mới sầu mới bi 

 

Bần dân mù chữ nghĩ suy

Kiều là kiệt tác rất chi lòng vòng

Bởi vì đọc thuộc lòng lòng

Vậy mà không hiểu từ trong ra ngoài

Thế là tranh cãi nhau hoài

Ông nào cũng đúng cũng đòi đỉnh cao 

 

Cụ Tố thành đại thi hào

Truyện Kiều từ đó liệt vào quốc thơ

Dể cho dân chúng ngu ngơ

Hơn hai thế kỷ vừa mơ vừa màng

*

***

Lời quê chắp nhặt làng nhàng

Chả vui cũng chả được tràng vỗ tay 

 

© 2020 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

 

Cùng chủ đề:

NGỒI BUỒN TỈA TÓT TIỀN NHÂN #1