Wednesday, July 26, 2017

Ngắn... ngắn #23


Máu xương để lại chiến trường
Mong gì hai tiếng tình thương cửa mồm!


© 2017 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Sunday, July 23, 2017

Dư âm - Nguyễn Văn Tý


Tên nhạc phẩm:   Dư âm
Tác giả:                Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý (sinh năm 1925)
Ca sĩ thể hiện:     Elvis Phương


Friday, July 21, 2017

Góc ảnh độc (#52): Khoe mông #1 - Cây và đá


Hiện đang có mốt khoe mông
Cho nên chỉ post mà không cần bình

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.