Saturday, July 20, 2019

phí chia tay & lu chống ngập


1. kỳ họp nghị trường tháng 6, có anh nghị đề xuất "phí chia tay". khi bị gạch đá từ dư luận thì nghị thanh minh thanh nga là học ở nhựt bổn.
nhưng cái ở nhựt là phí đối với du khách nước ngoài khi rời nhựt chứ hổng phải phí chia tay của cần lao trong nước.
hoặc cố tình để lái dư luận, hoặc đọc chữ tác hiểu chữ tộ.

2. đang kỳ họp hội đồng thành phố có đuôi con rùa [chắc đầu nằm tít thổ đu hehe], có chị hội đồng đề xuất lấy lu đựng nước mưa giảm ngập. khi bị gạch đá thì cũng thanh minh thanh nga học từ nhựt bổn.
nhựt là cuốc da cực khan hiếm tài nguyên nước. chính sách tái sử dụng nước mưa đã có hơn 2 thập kỷ. việc họ có đề nghị tham khảo cũng là nhẽ dễ hiểu bởi họ cần nước, với lại họ chứa vào những hầm nước có tổng dung tích lên đến hàng chục triệu khối. nên nghe hay không thì phải biết chắt lọc, chứ chả lẽ khoai tây bảo dân tao chỉ ăn bánh mỳ thì cũng bắt chước đề xuất vàng vẩu mõm vuông khởi nguyên từ nền văn minh lúa nước bỏ cơm ăn bánh mỳ?
thế mới nói nghị này chém thì cũng chả sai, nhưng rất phi thực tế. thành phố này có khoảng 1,8 triệu hộ nội thành [19 quận trừ 5 huyện] với diện tích tự nhiên hơn 49,5 nghìn hecta. giả sử mỗi hộ có 1 cái chum 0,5 khối; lại giả sử có cơn mưa nhơn nhớn độ 200mm thì 1,8 triệu cái chum đó chỉ chứa được khoảng 0,9% tổng lượng nước mưa đổ xuống thôi, chống ngập vào mắt í.
dân tộc học thì nên bi bô về dân tộc, biết gì mà quàng xiên sang cả cấp thoát nước?

3. đông-lào hiện nay, các nhà khoa học & chuyên gia thực sự giỏi thấy cực ít phát ngôn, còn các thể loại giả cày giả cáo thì lại rất thích bi bô, nhưng chỉ tồ lô những điều như trẻ nít.


© 2019 Baron Trịnh