Tuesday, February 27, 2018

Chiều mưa biên giới - Nguyễn Văn Đông


Tên nhạc phẩm:   Chiều mưa biên giới
Tác giả:                Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông (sinh năm 1932)
Ca sĩ thể hiện:      Hà Thanh (Trần Thị Lục Hà)Cũng viết về biên giới, nhạc phẩm "Chiều mưa biên giới" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông - một cựu đại tá VNCH có một cách thể hiện khác so với nhạc sĩ Phạm Duy. Có lẽ đối với âm nhạc, không có sự phân biệt, giới hạn và khoảng cách nếu nhạc sĩ viết thực sự bằng tâm hồn, cảm xúc và không bị ảnh hưởng bởi chính trị.

Nguồn: YouTube

Thursday, February 22, 2018

Ngắn... ngắn #25

trong một chế-độ độc-tài, người-dân không bao giờ tin vào những tuyên-truyền về sự tốt đẹp của thể-chế. nhưng họ vẫn phải tuân thủ và không dám phản kháng vì sự hèn nhát, sợ hãi và tâm thức nô-lệ.

© 2018 Baron Trịnh