Wednesday, November 8, 2017

Góc ảnh độc (#59): Thiên nhiên kỳ thú 3


Hôm nay mới post lần đầu
Thiên nhiên kỳ thú để hầu bà con
Là hình giống của vàng son
Cũng khe cũng mép méo tròn như ai
Củ cây cũng lắm chuyện hài
hehehehe...


Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.
Cùng chủ đề:
- Góc ảnh độc (#37): Thiên nhiên kỳ thú 1
- Góc ảnh độc (#48): Thiên nhiên kỳ thú 2