Monday, September 2, 2013

An-nam chính sử bút tre: Kỷ Hồng Bàng thị (#4) - Hùng Vương triều đại tổng kết


       Sử ta biên kỷ Hồng Bàng
Khởi nguồn Lộc Tục - họ hàng Thần Nông
       (Nói ra thì bảo chửi ngông
Phải chăng Tàu khựa là ông chúng mày?!)
       Kỷ này chiếm rất là dài
Hơn hai nghìn sáu năm tài ba chưa (2622 năm)
       Chuyện thật thì chẳng thấy đưa
Toàn chuyện ma quỷ, hô mưa, nhờ thần
       Ranh giới cũng rất phân vân
Những mười lăm bộ, tới gần Quảng Nam
       Thế mà nước Thục lân bang
Nằm ngay ở đất Đông Anh mới tài
       Kể chuyện đánh giặc rất hài
Quanh đi quẩn lại, nhõn loài giặc Ân
       Thế nhưng lại rất phân vân
Chẳng biết thằng giặc xa gần nơi đâu
       Lại thêm cái chuyện tranh dâu
Toàn thần với quỷ, phát rầu người nghe
       Đánh giặc thì nhổ gốc tre
Đã là bà lão còn mê có bầu
       Mò cua thì sợ sông sâu
Sợ con cá sấu, chịu đau xăm mình
       Lại còn có chuyện rất kinh
Biếu chim Tàu khựa kết tình lân bang
       Thế nhưng chẳng được ngang hàng
Thằng Tàu chỉ xếp làng nhàng bề tôi
       Hùng Vương có mười tám đời
Đời đầu không biết tên người ra sao
       Lại còn tuổi thọ rất cao
Hơn sáu trăm tuổi, khác nào thần tiên
       Còn thêm vài chuyện rất điên
Toàn vài chục vợ mới phiền làm sao
       Ngoài ra chẳng còn chuyện nào
Ô hay, lịch sử làm sao thế này
       Thôi đành dừng lại ở đây
Sử ơi là sử, bầy hầy thế sao!!!

© 2013 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.


Bài cùng chủ đề:
- An-nam chính sử bút tre: Kỷ Hồng Bàng thị (#1)- Nguồn gốc
- An-nam chính sử bút tre: Kỷ Hồng Bàng thị (#2)- Sơn Tinh Thủy Tinh
- An-nam chính sử bút tre: Kỷ Hồng Bàng thị (#3)- Phù Đổng Thiên Vương
- An-nam chính sử bút tre: Kỷ Hồng Bàng thị (#4)- Hùng Vương triều đại tổng kết

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!