Thursday, December 11, 2014

Tuesday, December 2, 2014

Góc ảnh độc (#22): Người Việt xấu xí


Ăn trộm, ăn cắp, ăn tham
Ai dạy dân Việt tham lam thế này?

Ăn cắp dù ít hay nhiều
Mười niên tù đấy, chớ liều nghe chưa