Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2016
0 nhận xét

Ngắn... ngắn #22

tháng 5 21, 2016

Một xã hội thối nát nó làm vấy bẩn tất cả mọi người, làm tha hóa cả những người tưởng rằng không thể tha hóa.
Trong xã hội đó, tất cả mọi người đều có tội!

© 2016 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 nhận xét:

 
Toggle Footer
Top