Wednesday, May 4, 2016

Góc ảnh độc (#42): Cấm và làm (#1)


Biển báo ghi cấm rõ ràng
Vậy mà lắm kẻ như đang quáng gà
Văn minh lịch sự thế a
Hay sinh ra não chỉ là để chơi!

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!