Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016
0 nhận xét

Góc ảnh độc (#42): Cấm và làm (#1)

tháng 5 04, 2016

Biển báo ghi cấm rõ ràng
Vậy mà lắm kẻ như đang quáng gà
Văn minh lịch sự thế a
Hay sinh ra não chỉ là để chơi!

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 nhận xét:

 
Toggle Footer
Top