Sunday, November 16, 2014

Góc ảnh độc (#21): Vẫn khùng,... là zai!

Vẫn là câu chuyện vua Hùng
Sinh ra một lũ vừa khùng vừa điên 

Này cu, quần thiếu thắt lưng
Dạo cắt vào dái thì đừng khóc la

Một đao anh đứng giữa đường
Trâu Quỳ chắc mới xổng chuồng, phỏng anh?

Đến giờ uống thuốc rồi cu
Bỏ thanh kiếm xuống, rồi bu cho quà

Giả khiên, giả mác làm hàng
Trông như nhái bén chẫu chàng thế cu

Thời trang không nói làm gì
Nhưng thêm dòng chữ, chắc đi Biên Hòa

Cây ngô có tội tình gì
Mà cái thằng dở nó ghì thế kia

Đẻ con khôn mát lỗ trôn
Đẻ ra thằng dở đau Lưng khổ tâm

Trông xa cứ tưởng bình thường
Lại gần mới thấy là phường dở hơi

Dở hơi nhưng chẳng biết bơi
Đái đứng không muốn. tìm nơi đái ngồi

Chắc từ trong trại trốn ra
Thế nên tạo dáng rất là vô tư

Con bò này chẳng thấy u
Chắc thằng đối diện nó thu mất rồi

Yêu nước phải để trên đầu
Yêu gái thì phải dồn vầu ngã ba.

Ảnh sưu tầm cùng chủ đề:
- Góc ảnh độc (#20): Gái khùng!

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!