Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014
0 nhận xét

Ngắn... ngắn #14

tháng 10 29, 2014

An-nam thời nay không tìm được một văn gia nào có bút pháp như Vũ Trọng Phụng. Trong khi đó, cần-lao lại nảy nòi ra rất nhiều Xuân tóc đỏ.
Và thế là, đại đồng cần-lao An-nam lại hứng chịu những lời rỉa xói như câu nói cửa miệng của bà Phó Đoan: "Cái dân An-nam ngu thật!".

© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 nhận xét:

 
Toggle Footer
Top