Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014
0 nhận xét

Ngắn... ngắn #12

tháng 7 28, 2014

Pháp luật được định ra để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các thành viên trong một thiết chế nhà nước. Vì vậy, khi luật được xây dựng trên danh nghĩa nhà nước nhưng chỉ để phục vụ lợi ích của một nhóm người mà không tạo ra sự công bằng cho tất cả mọi người thì nhà nước ấy không thể trở thành một nhà nước pháp quyền được.

© 2014 Baron Trịnh

0 nhận xét:

 
Toggle Footer
Top