Wednesday, July 2, 2014

Ngắn... ngắn #10


Khi mà gia đình, nhà trường và xã hội vẫn còn tôn thờ chủ thuyết của Khổng Khâu rằng: Con không được cãi cha mẹ, học sinh không được cãi thầy cô, nhân viên không được cãi lãnh đạo, thì đừng mong gì xứ An-nam này hình thành được tư duy phản biện một cách công chính.


© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!