Monday, May 5, 2014

Kế sách phòng chống tham nhũng


Hôm nay khai mạc cái Hội nghị về phòng chống tham nhũng (PCTN).
Trong bài phát biểu, cụ Cả có nói đại ý là quy trách nhiệm cho người đứng đầu nếu công tác PCTN không hiệu quả. Mới lại khẳng định lại rằng, thời nào, chỗ nào cũng có tham nhũng, chứ chả riêng gì thể chế này của An-nam. Nên công tác PCTN rất gian nan và lâu dài.
Thấy cụ Cả suy tư quá, cũng thương, đành bày kế cho cụ, như này:
- Thượng sách: Thay máu toàn bộ.
- Trung sách: Cải cách triệt để, trả lại đúng quyền hạn và trách nhiệm cho cơ quan lập pháp và tư pháp.
- Hạ sách: Giao kế hoạch phát hiện tham nhũng hàng năm (tỷ dụ số lượng tham nhũng bắt buộc chiếm 20% số cán bộ đảng viên); cấp phó tố cáo cấp trưởng có đầy đủ chứng cớ thì được thay vị trí cấp trưởng; người tố cáo tham nhũng có đầy đủ chứng cớ được hưởng 30% giá trị tài sản tham nhũng.
Đảm bảo, trong vòng 2 năm, quốc nạn tham nhũng của An-nam sẽ được giải quyết triệt để. Hị hị...

© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!