Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014
One nhận xét

Ngắn... ngắn #9

tháng 5 05, 2014

Khi một con sói áp đặt luật lệ của sói lên đàn cừu thì chắc chắn rằng, tất cả bầy cừu đồng thuận vỗ tay và khẳng định rằng, đây chính là luật lệ của cừu.

© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

1 nhận xét:

Hoàng Trương nói...

Trong ba kế lúc này thì thượng sách là dùng hạ sách.
Đơn vị nào,nghành nào cấp nào không bắt đủ sâu (hoặc không có sâu) là không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch và sẽ không tái bổ nhiệm lãnh đạo
Bác Baron quả là thông thái.

 
Toggle Footer
Top