Sunday, May 4, 2014

Đến truyền thông về lịch sử cũng mạt!


Lịch sử luôn tồn tại một cách trung thực với tiến trình phát triển của một dân tộc. Cho dù ở thời điểm này bị bẻ cong, nhưng sẽ được nắn thẳng lại ở thời điểm khác.
Dĩ nhiên, để có sự trung thực thì người chép sử phải trung thực. Đã mang thân là sử nô cho nhà cầm quyền thì khó mà có sự trung thực.
An-nam thời mạt, cần-lao chỉ quan tâm đến cơm áo gạo tiền, trọc-phú chỉ quan tâm đến ăn chơi hưởng lạc, quan-lại chỉ quan tâm đến mua quan bán tước,... Còn lịch sử, là điều gì đó quá phù phiếm trong cuộc sống của họ.
Việc chính thể làm truyền thông về sự kiện lịch sử để kỷ niệm một dấu mốc và khơi gợi lòng yêu nước của cần-lao là cần thiết. Nhưng chỉ đúng đắn khi sự việc được thực hiện một cách nghiêm túc và hướng tới sự cảm nhận của cần-lao.
Đàng này, làm như mèo mửa, tuyền một lũ dốt nát về sử đi làm truyền thông lịch sử. Thế nên, cần-lao không chổng đít vào lịch sử dân tộc mới là lạ!
Thời mạt, đến truyền thông về lịch sử cũng mạt!!!
© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!