Sunday, January 5, 2014

Ngắn... ngắn #5


Không thể đánh đồng bằng cấp chuyên môn với tri thức. Bằng cấp học mãi rồi sẽ đạt được, còn tri thức phải tích lũy từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống.
Vì thế, bằng cấp chưa thể hiện được mức độ văn hóa của một con người. Muốn có văn hóa, anh cần phải có tri thức.
Và tất nhiên, muốn đánh giá mức độ văn hóa của một người, chúng ta cần có một hệ quy chiếu cụ thể. Bởi vì, ở mỗi góc nhìn khác nhau, sự cảm nhận và thể hiện văn hóa là khác nhau.

© 2014 Baron Trịnh

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!