Sunday, January 5, 2014

Ngắn... ngắn #4


Nền văn hóa An-nam hiện tại là đứa con được sinh ra từ sự hiếp dâm có đồng thuận của ý thức hệ Khổng giáo lên văn hóa làng xã theo truyền thống dòng tộc của người Việt. Nhưng lại lớn lên với một người cha hợp pháp là sự tín ngưỡng về tâm linh từ Phật giáo.
Đứa con này, khinh thường người cha hợp pháp, nhưng cố bấu víu vào để an ủi mình không phải là con hoang. Căm thù người cha thực sự, nhưng lại cũng cố bấu víu vào để huyễn hoặc rằng mình có nguồn gốc cao quý!!!

© 2014 Baron Trịnh

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!