Monday, January 20, 2014

Hãm vô đối


Phần lớn đàn ông An-nam thời nay là những kẻ có tư tưởng tiểu nhược và bản chất hèn nhát? Có lẽ đây là sản phẩm của một xã hội suy thoái về đạo đức và giả dối về nhân cách.
Ra đường nhìn thấy chú cảnh sát giao thông thì xanh hết cả mặt, đến cơ quan sếp quát cho một tiếng thì thụt cả vòi vào. Đã hèn nhược thì đánh được ai mà cứ hô hào đánh với chả đấm, hãm.
Muốn lấy được Hoàng Sa, việc đầu tiên phải làm sao để dân cường nước thịnh. Làm sao để tương quan về lực lượng khi đối đầu.
Thể chế nào cũng có lúc thịnh lúc suy. Vậy nên, phải luôn tạo ra sự cường thịnh của đất nước, chuẩn bị đầy đủ điều kiện đối đầu, và chờ sự suy thoái của đối phương.
Có người sẽ hỏi, Tung-Của nó to thế, mạnh thế, suy thoái làm sao. Thế thì hãy đọc lại sử, một thời Nhật-Bổn tát tai đá đít cái cường quốc này, sỉ nhục họ bằng câu “Đông Á bệnh phu”.
Cơ thể đã bạc nhược, bệnh tật thì phải chữa trị cho khỏi mới mong học đấm bốc. Chứ đừng ảo tưởng rằng cứ uống vài hớp rượu cho có tinh thần là nhảy lên đài đấm nhau được với võ sĩ chuyên nghiệp.
Thế nên cái loại “anh hùng chém gió”, hô hào mang quân chiếm lại Hoàng Sa, hay kiện lên LHQ đòi lại chủ quyền, rồi thề bồi là không tiếc xương, tiếc máu,… là cái loại hại nước chứ yêu nước cái gì.
Tôi thật, những kẻ này, nếu chính quyền đề nghị vì lòng yêu nước mà ra Trường Sa giữ đảo, thì vừa đọc xong giấy triệu tập đã sợ đến mức tè ra quần. Mắt trước mắt sau tính bài đào ngũ.

Mỗi điều giản đơn như thế còn không hiểu nổi, thì làm được cái gì cho đời mà hô với hào, yêu nước với chả yêu neo.
Hãm vô đối.

© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên Internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!