Sunday, April 17, 2016

Góc ảnh độc (#41): Văn minh xe máy - Vẫn trần, là lưng!


Mùa hè oi ả chán chường
Chị em quyết định xuống đường dạo chơi
Có điều nóng bức mọi nơi
Thế nên cởi bớt cho phơi phới lòng
Cơ mà nhìn rất khó trông

Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Góc ảnh cùng chủ đề:
- Góc ảnh độc (#38): Văn minh xe máy - Mông sấn
- Góc ảnh độc (#23): Văn minh xe máy - Lái lụa
- Góc ảnh độc (#10): Văn minh xe máy - Ngợm... người
- Góc ảnh độc (#8): Văn minh xe máy - Tổ lái
- Góc ảnh độc (#6): Văn minh xe máy - Siêu... hàng
- Góc ảnh độc (#1): Văn minh xe máy - Lưng trần

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!