Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017
0 nhận xét

Góc ảnh độc (#50): Vợ béo bạo hành

tháng 3 03, 2017

Thương cho một tấm thân gầy
Bị hơn tạ thịt vần vầy thế kia
Cũng là một kiếp nam nhi
Mà sao nhiều lúc vừa đi vừa bò
Bonus thêm mấy ảnh chồng gầy vợ béo, hị hị...
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 nhận xét:

 
Toggle Footer
Top