Friday, March 3, 2017

Góc ảnh độc (#50): Vợ béo bạo hành


Thương cho một tấm thân gầy
Bị hơn tạ thịt vần vầy thế kia
Cũng là một kiếp nam nhi
Mà sao nhiều lúc vừa đi vừa bò
Bonus thêm mấy ảnh chồng gầy vợ béo, hị hị...
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!