Thursday, February 2, 2017

Góc ảnh độc (#47): Diên-ráng áo dài 2


Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

Cùng chủ đề: Góc ảnh độc (#9): Diên-ráng áo dài

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!