Sunday, February 12, 2017

trà-đá vỉa-hè #1


mấy ông về hưu ngồi đánh cờ vỉa hè. một ông hỏi: - thế hồi này chuyện nhà ông thế nào rồi? vợ ông còn lấy trộm tiền đi cúng bái bói toán không? thằng con ông còn ăn cắp tiền đi bar với bao gái không?
ông kia giả nhời: - cảm ơn ông đã quan tâm, tôi thường xuyên họp gia đình để quán triệt, đã có chuyển biến đáng kể và đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng.
bà bán trà đá chép miệng:
- tôi thấy ông cũng đã bảy mấy, sắp gần đất xa trời rồi. vậy mà cứ “bước đầu” với “có chuyển biến” thì bao giờ mới có “bước cuối” đây?

© 2017 Baron Trịnh
nguồn hình ảnh: sưu-tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!