Sunday, February 12, 2017

khai-ấn đền-trần


nhân đọc bài viết trên báo tuổi-trẻ-online bóc-mẽ về lễ khai-ấn đền-trần, nhớ câu chuyện của bác hàng xóm.
bác í kể nhà ở gần đền-trần, phong tục khai-ấn ở quê bác í có từ lâu. bác í nghe các cụ cao-niên cách đây gần 50 năm trước kể về phong-tục này như sau:

thời phong-kiến thối-nát, các quan-lại trước khi nghỉ tết là phải cất ấn [là con dấu] vào hộp và niêm-phong lại. sau khi nghỉ tết 2 tuần, tức là đến rằm thì sẽ mở cửa công-đường làm việc lại.
khi khai-đường thì làm lễ khai-ấn, có nghĩa là cũng sắp cái lễ, cúng vọng đất-trời để mở niêm-phong và lấy ấn ra làm việc. khi cúng xong thì lấy ấn đóng vào một cái công-văn nào đó [kiểu như mở hàng í] là xong lễ.
nó chỉ là một thủ-tục thông-thường của các công-đường, chứ không phải lễ-hội, và đền-chùa chả liên quan gì đến việc khai-ấn cả. còn nếu có việc mời ông-sư nào về cúng thì cũng là bình-thường.

bác í nói chả hiểu sao bây giờ lại có lễ khai-ấn ở đền-trần, chứ trước hổng có. lại còn quan-chức cao-cấp xuống làm lễ, rồi đóng hàng loạt để phát cho đám người hám lợi cầu-danh nữa, rất nhảm-nhí và biến-tướng.

tôi chả phải dân nghiên-cứu văn-hóa hay lịch-sử, nghe bác í kể sao chép lại, trúng-trật khôn lường.

© 2017 Baron Trịnh
nguồn hình ảnh: sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!