Thursday, March 20, 2014

GỬI EM


         Gửi em một chút nắng nồng
Làm chăn đắp tạm cõi lòng giá băng
       Gửi em một hạt sương giăng
Thấm mềm vạt nhớ mảnh trăng cuối mùa
       Ước gì ngọn gió ngày xưa
Chở theo một khúc giao mùa… gửi em.


© 2014 Baron Trịnh
Nguồn hình ảnh: Sưu tầm trên internet.

0 comments:

Post a Comment

Đề nghị nhận xét bằng tiếng Việt có dấu. Cảm ơn!